Eugene Go Selangor, Malaysia

taken with Xiaomi Mi3